POMOC PRAWNA W LEASINGU

Wyspecjalizowana w obsłudze prawnej leasingu i kredytów kancelaria oraz zespół specjalistów oferuje skuteczną i kompleksową obsługę prawną zagadnień związanych z umowami leasingu i kredytu, w szczególności w zakresie restrukturyzacji, rozliczenia umów po wypowiedzeniu i wygaśnięciu.

Pomoc prawna w leasingu. Wznowienie umowy leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, wypowiedzenie umowy leasingu.

Zapraszamy! Działamy zespołowo.

PRAWNIK LEASING  

W przypadku problemów z bieżącą obsługą umowy leasingu, kredytu lub pożyczki, utratą płynności finansowej lub niewłaściwym rozliczeniu umowy leasingowej przez finansującego oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie wypracowania ugody, przygotowania rozliczenia umowy zgodnie z zasadami matematyki finansowej oraz zgodnie z regułami kodeksowymi. W szczególności reprezentujemy klientów w sporach sądowych, przygotowując zarzuty do nakazów zapłaty oraz wnioski o wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty.

Dlaczego warto zlecić nam obsługę sprawy?

 • Jesteśmy ekspertami w leasingu
 • Działamy skutecznie, szybko i pragmatycznie
 • Zapewniamy "święty spokój" - prowadzimy czynności za dłużnika - prowadzimy do ugody lub porozumienia
 • Wierzymy w osiągnięcie postawionego celu 
 • Jesteśmy zdeterminowani w osiąganiu celów naszych klientów
 • W zespole pracują doświadczeni prawnicy, analitycy oraz osoby z branży finansowej
 • Posiadamy bogate doświadczenie w leasingu
 • Osiągamy sukcesy w negocjacjach i sporach sądowych naszych klientów
 • Pomoc dla naszych klientów to dla nas prawdziwa satysfakcja i pasja
 • Zadowolenie klienta oraz osiągnięcie założonego celu jest dla nas najważniejsze

 Szybki kontakt ws. pomocy prawnej >>>

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego serwisu.

 • Wypowiedziana umowa leasingu

 • Wypowiedzenie umowy leasingu ze skutkiem natychmiastowym

 • Wznowienie umowy leasingu / wznowienie leasingu

 • Cofnięcie wypowiedzenia umowy leasingu

 • Antywindykacja

 • Rozliczenie leasingu

 • Wznowienie umowy leasingu

 • Wezwanie do wykupu weksla

 • Nakaz zapłaty - umowa leasingu

 • Windykacja leasingu - ochrona prawna

 • Restrukturyzacja leasingu

 • Rozliczenie umowy leasingu - pomoc prawna

 • Rozliczenie umowy leasingu po kradzieży samochodu

 • Wezwanie do zapłaty w leasingu

 • Sprzeciw na pozew

 • Zarzuty do nakazu zapłaty

 • Antywindykacja - odbiór przedmiotu leasingu

 • Leasing

Masz problem z leasingiem? Otrzymałeś wypowiedzenie umowy leasingu lub wezwanie do wykupu weksla? Uważasz, że leasingodawca niewłaściwie rozliczył umowę leasingu? Chcesz zrestrukturyzować leasing?
Zapraszamy do korzystania z naszych usług prawnych.

Blog leasingowy ->>>

Zakres naszych usług prawnych w umowach leasingu:


CZY WIESZ, ŻE...

Leasing: przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

WYPOWIEDZENIE UMOWY LEASINGU

 • Windykacja (telefony, monity, wizytacje celem odzyskania długu)
 • Utrata przedmiotu leasingu
 • Pozew sądowy, wyrok i egzekucja (stres, koszty, czas)
 • Negatywne wpisy w KRD i BIG (brak możliwości uzyskania finansowania z banków / leasingu)
 • Dziedziczenie długów przez dzieci, rodziców, krewnych

Rekomendujemy na każdym etapie wypracowanie ugody. Działamy szybko i skutecznie. Eliminujemy negatywne konsekwencje braku spłaty.

CO NAS CHARAKTERYZUJE

Nasz zespół ekspertów posiada duże doświadczenie w obsłudze produktów finansowych. Prowadzimy negocjacje oraz mediacje z instytucjami na szczeblu zarządczym oraz departamentów windykacji i kredytów trudnych. Tam gdzie klient wyczerpał już swoje możliwości dialogu i porozumienia z bankiem lub instytucją finansową - jest miejsce dla naszych prawników i negocjatorów. Każda sprawa możliwa jest do rozstrzygnięcia polubownego na podstawie wypracowanej ugody lub na drodze postępowania sądowego. W tym zakresie nasi specjaliści w oparciu instrumenty prawne oraz negocjacyjne osiągają sukcesy.

WZNOWIENIE UMOWY LEASINGU

Wznowienie umowy leasingu po wypowiedzeniu przez leasingodawcę - to w naszej praktyce bardzo częsty przypadek. Nasza obsługa prawna skupiona jest na pomocy w zakresie wypracowania dla naszych klientów najlepszych rozwiązań prawnych. Restrukturyzacja leasingu jest również bardzo skutecznym sposobem na wypracowanie ugody z firma leasingową i dalszą spłatę leasingu. 

Należy pamiętać, że dialog bezpośredni klienta z bankiem lub korporacją posiada szereg słabości, które bardzo często nie pozwalają na osiągnięcie porozumienia. Bardzo często korporacja finansowa utraciła zaufanie do klienta. Pojawienie się zawodowego pełnomocnika w sprawie pozwala stronom na otwarcie na nowo dialogu celem wypracowania ugody, restrukturyzacji, wstrzymania egzekucji lub windykacji.

Zapraszamy! 


 Słowa kluczowe:

[leasing, problem z leasingiem, pomoc prawna w leasingu, wznowienie umowy leasingu, restrukturyzacja leasingu, wypowiedzenie umowy leasingu, prawnik, rozliczenie umowy leasingu, antywindykacja, kancelaria prawna, adwokat, adwokat, mecenas, radca prawny, weksel, wezwanie do zapłaty, monit, windykacja w leasingu, nakaz zapłaty, zarzuty, sprzeciw, wyrok, wypowiedzenie umowy leasingu przez EFL, Finserv, Mleasing,, Volkswagen Financial Services, Idea Getin Leasing, PKO Leasing, BMW Financial Services, Leasing Polski, Impuls Leasing, VB Leasing, VB Leasing w restrukturyzacji]

Popularne słowa kluczowe