STRES PODCZAS WINDYKACJI I EGZEKUCJI

Prowadzimy działania antywindykacyjne oraz antyegzekucyjne do roszczeń z umów leasingu, umów pożyczek oraz umów kredytowych. 

Stres windykacja. Pomoc psychologa w stresie.

DZIAŁANIA ANTYWINDYKACYJNE I ANTYEGZEKUCYJNE

Naszym klientom zapewniamy ochronę i obsługę prawną w zakresie czynności antywindykacyjnych i antyegzekucyjnych.

OFERUJEMY:

ochronę dóbr osobistych i miru domowego – w przypadku nękania przez windykatorów
• restrukturyzację sądową i pozasądową
• przeprowadzenie upadłości konsumenckiej z umorzeniem długów (etap przedsądowy / etap sądowy)
• przeprowadzenie upadłość firmy z umorzeniem długów (etap przedsądowy / etap sądowy)
• ochronę majątku przed egzekucją
• założenie spółki prawa handlowego
• wypracowanie ugody z wierzycielami (firmy leasingowe / banki / firmy pożyczkowe / kontrahenci)
• wypracowanie ugody z komornikiem
• obsługę nakazów zapłaty, pozwów, sprzeciwów

WINDYKACJA - JAK PORADZIĆ SOBIE ZE STRESEM?

Windykacja jest procesem niezwykle stresogennym. Nierzadko oprócz naruszania dóbr osobistych klienta, windykacja może być prowadzona w sposób wywołujący stres i napięcie. Psycholog Magdalena Podolska z portalu www.przyjaznypsycholog.com wskazuje na szereg czynników, mających wpływ na wywołanie negatywnych emocji.

Windykatorzy często używają następujących technik:

- zastraszanie, które ma spowodować lęki i strach, w celu wymuszenia zapłaty lub wydania przedmiotu

- nękanie (nachodzenie, telefony, SMS, maile, listy)

wypytywanie sąsiadów o dłużnika

- groźby

Wszystkie te czynności mają jeden cel: zmusić klienta do określonych zachowań. Decyzje podejmowane nagle, w stresie lub z lęku najczęściej są irracjonalne i mogą prowadzić do szkody po stronie klienta. Człowiek zastraszony jest gotowy do podpisania i zaakceptowania niekorzystnych warunków umowy, ugody, porozumienia. 

W jaki więc sposób poradzić sobie ze stresem i windykacją? 

  • nie podejmować decyzji w napięciu, bez przemyślenia, w stresie i pod wpływem emocji
  • w przypadku zastraszania i nacisków ze strony windykatora, informować, że naruszane są dobra osobiste oraz poinformować, że potrzebny jest dodatkowy czas na zgromadzenie środków finansowych i zweryfikowanie stanu faktycznego, rozrachunków, wpłat, korespondencji
  • komunikować się na piśmie, co najmniej w drodze SMS, e-maila - taka forma kontaktu gwarantuje skuteczność składanych oświadczeń woli; nie składać deklaracji bez przemyślenia
  • "dać sobie czas" na przemyślenie sprawy pod kątem prawnym, rachunkowym, skontaktować się z naszym zespołem lub inną kancelarią celem uzyskania wsparcia

W przypadku potrzeby wsparcia psychologa, opanowania stresu, lęku i napięcia - rekomendujemy rozmowę / konsultację z psychologiem również online. Psycholog OnLine.

Popularne słowa kluczowe